Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande med hjälp av digitala verktyg åk 4-6

Skapad 2016-02-21 16:34 i Öjersjö Brunn Partille
En planering för arbete med låtskapande med hjälp av digitala hjälpmedel på mellanstadiet.
Grundskola 4 – 6 Musik

Under det här arbetsområdet får du skapa en egen låt med musikaliska byggstenar;  vers, refräng mm samt skapa en fungerande ackordföljd för att få rätt harmonier.

Innehåll

Arbetsområde

Du kommer att få arbeta med det digitala musikskaparprogrammet Jamstudio. Du ska göra en låt som består av de musikaliska byggstenarna vers, refrång och om du vill även förspel, mellanspel och efterspel. Du bestämmer själv hur din struktur i låten ska se ut.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Arbete enskilt eller i grupp med musikskapande. Arbetsområdet avslutas med att din digitala musikbakgrund skickas i till din lärare. Om du även har gjort en melodi med text till din låt ska du spela upp hela kompositionen; live eller inspelad.

Bedömningar

Du bedöms utifrån hur du har använt de olika musikaliska byggstenarna när du format din musikaliska komposition utifrån dina egna idéer. Du kommer även att bedömas på hur du lyckats få ihop dina harmonier genom de ackordföljder du valt.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  A 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: