Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall för Tallen

Skapad 2016-02-21 16:51 i Tallen Haninge
En gemensam mall för planeringsarbetet
Förskola

Beskriv arbetsområdet lite kort här...

Innehåll

Var är vi?

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analys

Vad är intressant för barnen? Utifrån vad barnen gör och säger samt reflektera utifrån detta.

Vilka lärprocesser är barnen inne i och vad är det barnen försöker förstå?

Var befinner vi oss nu? Vad kan vi utveckla och hur?

Vad kan/vet barnen om detta?

Hur kan vi använda oss av barnens förmågor/förståelse och intressen?

 

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Vad vill vi uppnå? Varför har vi valt denna aktivitet eller detta temaarbete?

Vilka av läroplanens mål är kopplade till aktiviteten/temat? (max 3 läroplansmål)

Hur gör vi?

Metod

Hur förbereder vi barnen?

Hur utmanar vi barnen?

Hur inspirerar vi barnen?

Med vilka frågor, vilket material och vilka "uppgifter"?

Förutsättningar

Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera? (via observationer, med kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera?

 

Hur blev det?

Utvärdering och uppföljning

Vilka läroplansmål arbetades det med?

Vilka läroplansmål har styrt inriktningen på aktiviteten/temat?

Hur har arbetet varit?

Personalens och barnens upplevelser.

Hur utmanade vi barnen?

Hur inspirerade vi barnen?

Hur kan vi gå vidare?

Vad var intressant för barnen?

Vilka lärprocesser var barnen inne i och vad var det barnen försökte förstå?

Gå vidare till  första punkten "var är vi?".

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: