Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 7: Klädsömnad i trikå

Skapad 2016-02-21 17:17 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Sy i trikå! Pröva trikåns egenskaper och möjligheter. Sätt personlig prägel på ditt alster med egna idéer. I det här arbetsområdet ska du sy ett enklare plagg i trikå, ex. t-shirt, byxa med fickor eller tröja. Arbetet innehåller allt från planering till mönsterritning, tillklippning, sömnad samt utvärdering.
Grundskola 7 – 8 Slöjd

Sy i trikå! Pröva trikåns egenskaper och möjligheter. Sätt personlig prägel på ditt alster med egna idéer.  I det här arbetsområdet ska du sy ett enklare plagg i trikå, ex. t-shirt, byxa med fickor eller tröja.  Arbetet  innehåller allt från planering till mönsterritning, tillklippning, sömnad samt utvärdering.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Konkretiserade mål

 • Du ska presentera idéer för klädsömnad och göra en planering där du väljer material och mönsterbeskrivning.
 • Du kan kombinera olika materail, t ex annat tyg till muddar, dragkedja, snedremsa med hänsyn till ditt plaggs utformning och funktion.
 • Du behöver under arbetets gång visa kreativitet och lösa problem som uppstår.
 • Du ska följa instruktioner även den kunskap som dina kamrater har (muntliga, skriftliga).
 • Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar eget ansvar.
 • Du ska utvärdera dina arbetsinsatser och det färdiga resultatet.
 • Du ska följa regler, rutiner och bidra till arbetsro allt för att säkra säkerheten i slöjden.

Undervisningen

Arbetsområdet inleds med genomgång av hur vi använder symaskinen inom trikåsömnad. Alla elever får gör en övning där de provar på att sy i töjbara tyger. Sedan har vi genomgång kring hur man tar kroppens olika mått för att hitta rätt storlek. Slutligen visas mönsterritning, utläggning på tyget, sömsmån och vikten av att ha mönstret trådrakt. Efter grundläggande genomgångar ska eleven göra sin planering och sina materialval. Eleven ska sedan arbeta efter arbetsbeskrivning och producera sitt klädesplagg. Slutligen görs en redovisning på datorn.

Bedömning

Vi bedömer

 • hur självständigt eleven arbetar och vilket ansvar som han/hon tar för slöjdandet och arbetsro i slöjdsalen.
 • Problemlösningsförmågan och initiativförmågan ( t ex hur eleven använder tiden kan påverka min bedömning).
 • hur eleven kan hantera symaskinen och andra verktyg som innefattas av arbetsområdet.
 • hur eleven gör färg- och formval (estetiska förmågan).
 • om klädesplagget har bra funktion.
 • hur eleven kan arbeta efter instruktioner och beskrivningar.
 • hur eleven kan utvärdera sitt eget arbete.
 • Vilka egna reflektioner du gör.

Uppgifter

 • utvärdering av hatt

 • Sy ett klädesplagg i trikå med personlig prägling

 • Sy ett klädesplagg i trikå med egen personlig prägling.

Matriser

Sl
Klädsömnad i trikå åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planering
Jag behöver stöd i planeringsmomentet
Jag arbetar självständigt med min planering men får inte med alla delar.
Jag arbetar självständigt och lämnar in en planering som utförligt har med alla delar.
Genomförande
Klädesplagg
Jag behöver stöd när jag ska arbete efter arbetsbeskrivningen.
Jag följer arbetsbeskrivningen i stort sätt själv och blir säkrare eftersom arbetet fortskrider.
Jag arbetar självständigt efter instruktioner och beskrivningar och jag använder tidigare erfarenheter
Jag har svårt att hantera symaskinen och de redskap som tillhör arbetsområdet.
Jag hanterar symaskinen och redskapen bra och blir säkrare efterhand som arbetet fortskrider.
Jag visar stor säkerhet med symaskinen och redskapen och hanterar dem på ett skickligt och säkert sätt. Jag tar egna initiativ för att leda arbetet framåt.
Jag behöver stöd med att komma igång med arbetet och för att fokusera på arbetet.
Jag tar hand om mitt arbete och min arbetsplats. Jag fokuserar på mitt arbete.
Jag tar ansvar för mitt arbete, slöjdsalens saker och bidrar till arbetsro i klassrummet.
Jag behöver stöd för att slutföra mitt arbete.
Jag slutför mitt arbete. Plagget är användbart.
Arbetsområdet genomförs med noggrannhet. Plagget är snyggt och användbart.
Redovisning
Jag beskriver enkelt min slöjdprocess i bild och text.
Jag visar min slöjdprocess på ett utvecklat sätt i bilder och med text. Jag kan nanmge teknikerna och materialen.
Jag kan på ett välutvecklat sätt beskriva och förklara min slöjdprocess. Jag kan namnge teknikerna och materialen. Synpunkter kring utseende, funktion och ekonomi finns med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: