Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

modersmål arabiska 2

Skapad 2016-02-22 04:26 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss att prata, läsa och skriva arabiska bokstäver, enkla ord.
Grundskola 2 Modersmål

Jag vill lära mig mitt modersmål.

Innehåll

syfte

Syftet är att kunna använda modersmålet i tal och skrift.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

innehåll

Du ska lära dig modersmålet genom att:
- lära känna och kunna arabiska alfabeten läsa och skriva samt ska du träna på att utrycka dig på att läsa och skriva enkla ord/meningar.
- lära dig en del av det kulturella momentet och högtider i arabiska länderna. 

- lära dig några arabiska barnsagor, låter, dikter...  

Kopplingar till läroplan

 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Ml  1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  1-3
  Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

genomförande

Du ska uppnå detta genom att:
-arbeta med kursböckerna
-lyssna till arabiska sagor
-lära dig olika arabiska dikter/låtar
-känna igen ditt ursprungslands karta/flaga
-att använda olika anpassade stencilar.

bedömning

Du ska bedömas kontinuerligt.

 

Matriser

Ml
arabiska åk 3

FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssna och förstå t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t.ex. hälsningsfraser,”قطة”, ”إجلس” ”اسمي ”)
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår t.ex. enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare. (ev. kopplat till bilder)
Förstår t.ex. enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen. (ev. kopplat till bilder)
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Talar så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång, rim och ramsor.
Använder enkla ord och meningar som man övat in. Använder dem i mycket kända situationer som du varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”اسمي…” .
SAMTALA (kommunicera, formulera)
Föra en dialog med andra i tal/skrift
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor, t.ex. "ما اسمكَ؟ سامي ما هذا؟ قط"
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. "اسمي سامي ما اسمكَ؟ ما هذا؟ هذا قط"
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. "اسمي سامي ما اسمكَ؟ ما هذا؟ هذا قط"
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att ställa och besvara frågor inom kända ämnesområden och situationer.
LÄSA OCH FÖRSTÅ TEXT (förstå och tolka)
Läsa och förstå enkel text , t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
Läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder t.ex. ولد, قطّة.
Läser och förstår enstaka väl kända ord, t.ex. ولد, قطّة.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Skriva så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
Skriver av enkla ord kopplat till bilder.
Skriver enkla ord kopplat till bilder, t.ex. قطّة.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: