Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division åk 4 februari-mars, 2016

Skapad 2016-02-22 09:36 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
Multiplikation och division åk 4.
Grundskola 4 Matematik

Multiplikation och division åk 4.

Innehåll

Tid: v. 8-12 vt 2016

Arbetssätt Förmågor

Det är bra att lära sig:

 • Multiplikation - för att snabbt kunna räkna ut hur mycket tre chokladkakor kostar.
 • Matematiska ord - för att du ska kunna prata matematik.
 • Multiplicera med 10, 100 och 1000 - för att enkelt kunna göra överslag.
 • Kort division - för att kunna lösa svårare uppgifter på ett snabbt sätt med papper och penna.
 • Avrundning och överslag - för att kunna räkna ut ungefär hur mycket du ska betala.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser

Ma
Multiplikation och division åk 4

På väg mot godtagbar nivå.
Godtagbar nivå
Högre nivå
Problemlösning
Eleven löser problem med multiplikation och division.
Begrepp
Eleven gör räknehändelser till multiplikation och division.
Metoder
Eleven kan gångertabellerna 0-5 och 10.
Eleven kan gångertabellerna 0-10.
Eleven multiplicerar med10, 100 och 1000.
Eleven multiplicerar större tal med skriftlig metod t.ex. 4x45
Eleven dividerar enklare tal med 10, 100 och 1000 Ex 400/10
Eleven dividerar med kort division t.ex. 128/4.
Eleven avrundar till tiotal, hundratal och tusental och använder det i beräkningar.
Kommunikation
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: