Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2016-02-22 09:43 i Da Vinciskolan Ale
Eleverna skriver en krönika
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Du kommer under det här arbetsområdet läsa, analysera och skriva krönikor, både individuellt men även med en klasskamrat.

 

 

 

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Undervisningens innehåll och uppgifter

En krönika är en personligt hållen text om något aktuellt ämne som kan intressera många. Du ska skriva en krönika till en dagstidning på temat främlingsfientlighet, ondska och mod, med kopplingar till dagens aktuella händelser, t.ex. händelserna i Paris, Trollhättan, Syrien men även det som sker i det svenska samhället.

Inledning: I dagens samhälle upplever många främlingsfientlighet och ondska. Kan vi förhindra att människor blir främlingsfientliga? Kan vi förhindra att människor blir onda eller begår onda handlingar? Föds man främlingsfientlig och ond eller är det något som man blir? Resonera kring varför människor begår onda handlingar och vad är det som gör människor onda?

Du ska nu skriva en krönika till en dagstidning på temat främlingsfientlighet, ondska och mod.

Uppgift: Skriv din krönika. En krönika är en personligt hållen text om något aktuellt ämne som kan intressera många. Ge exempel på egna och/eller andras erfarenheter av främlingsfientlighet, ondska och mod och jämför erfarenheterna med andras och vad som händer i vår omvärld. Reflektera över orsaker till de känslor som uppstår i dessa sammanhang. 

Hitta på egen rubrik.

Till din hjälp och som inspiration kan du läsa Anna Mannheimers krönika Jag hittar inga ord om att vi aldrig får ge upp: http://www.gp.se/nyheter/kronika/1.2901777-anna-mannheimer-jag-hittar-inga-ord-om-att-vi-aldrig-far-ge-upp.

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2959113-nar-stjarnorna-slocknar-over-egeiska-havet

Använd gärna följande länk för inspiration och checklista:

http://läxhjälp.nu/guider/svensktexter/mall-skriva-kronika/

 

 

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet


Uppgifter

 • Krönika

 • Krönika - bearbetad

Matriser

Sv SvA
Krönika

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en krönika.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en krönika.
Innehåll
Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Elevens tankegång framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgarresonemanget. Krönikan innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning. Textbindningen är utvecklad. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av krönikan.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. genom ungdomligt språkbruk, läsartilltal eller humoristiska vändningar . Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av krönikan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: