Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige under stormaktstiden - Stormaktstiden bedömning

Skapad 2016-02-22 09:59 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Under detta moment kommer vi arbeta med Sveriges historia under den tidigmoderna epoken. Vi kommer läsa om den svenska inblandningen i den transatlantiska slavhandeln. Vidare kommer vi undersöka hur samhället var uppbyggt under 1600-talet, vilken makt hade en adelsman jämfört med en bonde samt försöka förstå konsekvenserna av de svenska krigsinsatserna i trettioårs kriget.
Grundskola 6 Historia
...

Innehåll

Del 1 Sverige under stormaktstiden

Material 

Kursbok - SOS Historia 1 

v.46

Uppgift Rättegången den 26 januari år 1628

Texten kommer vara svår att läsa men det är en övning i att försöka tolka händelserna under natten den 17 januari och försöka förstå hur man tänkte under 1600-talet.  

https://drive.google.com/file/d/0B8QhnJGAroUSVTVNTHpTRWpRQkk/view?usp=sharing

 

v.47-v.48

Uppgifter - Vi kommer läsa om stormaktstiden i Sverige och samtidigt öva på ett par studietekniker. Bland annat två lässtrategier, att sammanfatta och att upptäcka/reda ut oklarheter samt öva oss att använda hemsidan Padlet, där ni ska få göra ett eget kollage. 

Uppgiften består i att du ska använda dig av de tre olika studieteknikerna. Du ska använda en studieteknik till en av texterna. Du får välja vilken du börjar med. 

Arbetsinstruktioner till studietekniken

https://drive.google.com/file/d/0B8QhnJGAroUSZkRraHFVNV9JX00/view?usp=sharing 

 " target="_blank">

 

Studieteknik - 

padlet - Gör ett eget kollage på Padlet 

www.sv.padlet.com

Här finns ett exempel http://padlet.com/eriklundevi/kollagetriangelhandeln

Lässtrategi upptäcka/reda ut oklarheter

https://drive.google.com/file/d/0B8QhnJGAroUSc3J5dDVrYm9YOW8/view?usp=sharing

Lässtrategi sammanfatta

https://drive.google.com/file/d/0B8QhnJGAroUSbXVwZmxmb2h4b00/view?usp=sharing

 Texter - att läsa och välja ut vilken studieteknik du ska använda till vilken text.

 • Det trettioåriga kriget och Sverige blev en stormakt s.30-35
 • Drottning Kristina och Karolinska tiden s.36-45
 • Karl XII, Världens mäktigaste 15-åring? s.46-49

Läxförhör v.48 fredag

V.49

Uppgift Axel och ordningen

Läs texten Axel och ordningen

 https://drive.google.com/file/d/0B8QhnJGAroUSS29zREZfLTRBRkE/view?usp=sharing

Svara på frågorna 

https://docs.google.com/document/d/14Wo1QLLKGazPHW1FtDBn6d6nGSpm79JY2vP9GV1npcQ/edit?usp=sharing

 Elevexempel Padlet

 

 V.2 

Onsdag - Uppgift Livet i Sverige under 1600-talet. Kopiera länken och skapa en egen kopia. 

https://docs.google.com/document/d/1MJdQYlkgVzSkoHHiVPPvONNlnUWXz5Um3raKQr0se9Y/edit?usp=sharing

Torsdag - Öppet hus

V.3 

Onsdag - Museibesök Armémuseum 20/1. Vi kommer få se en hur livet var på 1600-talet av olika skådespelare som iscensätter historien. 

OBS! Klassen kommer att vara tillbaka till på skolan ca 16.30. Alternativt åka hem från Slussen, de elever som bor i innerstan. 

Torsdag - Arbete med museibesöket samt uppgiften Livet i Sverige under 1600-talet.

               - Arbete med Karolinska tiden s. 40-49. Ta hjälp av en kompis och förhör varandra på frågorna s.49

V.4  

Onsdag - Läxförhör - Karolinska tiden och Livet i Sverige under 1600-talet. s.40-49 + 50-59.

Torsdag - Arbete med likheter och skillnader mellan Stormaktstiden och Frihetstiden. 

V. 5   -     Onsdag repetition inför provet

          -     Torsdag Prov.

                 Innehåll 

                 s.32-35 Hur kunde Sverige bli en stormakt? 

                 s.40-49 Karolinska tiden.

                 s.51-58  Livet i Sverige under 1600-talet. 

                 s. 63-67 Den stora häxjakten. 

Att tänka på inför provet i historia

 

Ta hjälp av läxförhöret när du läser på inför provet.

 • Du ska kunna historiska begrepp och förklara begreppet med egna ord.
 • Du ska kunna likheter och skillnader mellan olika samhällsgrupper under den svenska stormaktstiden. T.ex. hur kriget drabbade befolkningen.
 • Du ska kunna grunderna till trettioåriga kriget.
 • Du ska kunna förklara hur Sverige kunde bli en stormakt.
 • Du ska kunna orsakerna till häxförföljelserna.
 • Du ska kunna analysera händelser och personer under stormaktstiden. Se fråga 5 ”Den bästa kungen”. Här vill jag att du ska kunna redogöra för historiska kunskaper samt förstå hur olika händelser och beslut får konsekvenser för Sverige som land och dess befolkning.
 • Du ska även kunna resonera kring hur historien om stormaktstiden beskrivs. Utifrån vems perspektiv beskrivs historien? Var det trettioåriga kriget en tid som bör beskrivs som en ärofylld tid för Sverige? Hur ska vi tolka att det var 90% kvinnor som dömdes för häxeri även om det var vanligt folk trodde att män även kunde trolla? Varför var kvinnor mer utsatta än män?

Skrivtips

 • När du skriver svar som ska förklara något så är det viktigt att beskriva händelsen, ta med relevant bakgrundsinformation. 
 • Använd rätt historiska begrepp.
 • Använd sambandsord som, "för det första", "för det andra", "I detta svar vill jag visa hur", "Här kommer mina argument till", "En annan viktig anledning var", Det jag vill poängtera är...", "Sammantaget leder mina argument till"
 • Kom ihåg att vi övat på att betygssätta olika svar i religionskunskap. Tänk på vad du tycker gör att ett svar har en utförlig förklaring?  

 

Dela med Erik

 Kopiera in länken till dina uppgifter i din historia planering 

Matriser

Hi
Sverige under stormaktstiden

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Hi
Historia kunskapskrav åk 4-6

E
C
A
Historiska kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Användning av historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden och händelser samt i resonemang kring hur historia används kan eleven använda historiska begrepp i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden och händelser samt i resonemang kring hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden och händelser samt i resonemang kring hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: