Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Matematik åk 7 Bråk v. 6 - 11. VT 16

Skapad 2016-02-22 10:20 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett bråktal kan även tolkas som en division mellan två tal, fast man räknar inte ut kvoten t.ex. 3/4 som benämns “tre fjärdedelar”.
Grundskola 7 Matematik Matematik

Ett bråktal är egentligen en division mellan två tal, fast man räknar inte ut kvoten t.ex. 3/4 som benämns “tre fjärdedelar”.

Innehåll

Förmågor

Förmågor: undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

• Problemlösning
• Begrepp
• Metoder
• Resonemang
• Kommunikation

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Under arbetet ska dessa behandlas och elever ska i slutet kunna:

– delar av det hela
– mer än en hel
– olika bråk men lika stor del
– förkortning och förlängning
– del av ett antal
– räkna ut delen
– addition och subtraktion av bråk
– bråk i decimalform - förhållanden
– proportioner

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper elever ska kunna:

– veta vad ett bråk är

– skriva ett bråktal både i bråkform och i blandad form

- förkorta och förlänga ett bråktal

– jämföra storleken på olika bråk

– räkna ut en viss del av ett antal

– addera och subtrahera bråk med både lika och olika nämnare

– omvandla ett bråktal till decimalform

Arbetssätt och undervisning

– ha genomgångar av viktiga ord och begrepp som täljare, nämnare, bråkstreck, förkorta och förlänga.
– lösa uppgifter individuell eller i grupp,
– resonera rimliga svar,
– diskutera olika lösningsförslag,
– använda rimliga ord och begrepp,
– generalisera lösningar.

Tidsplanering

- Diagnos senast onsdag v.9 den 2 mars. 

- Provtillfälle del 1: onsdag v. 11 den 16 mars.

- Provtillfälle del 2: fredag v. 11 den 18 mars.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: