Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

idrott och hälsa cirkelbana

Skapad 2016-02-22 10:29 i Torpskolan Lerum
Muskler, kondition skador
Grundskola 7 Idrott och hälsa

Ett ämnesövergripande arbete som utgår från biologin och idrott & hälsa. Arbetet handlar om att kunna förutse och förebygga skador/ohälsa, samt resonera vad de kan få för konsekvenser för individen. Hur fungerar musklerna och skelettet tillsammans?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Hur ska vi lära oss detta?

NI kommer att få ta del av olika texter om muskler, hjärtat och träning. Arbetshäften och lärarledda genomgångar. Begreppen som hör till området kommer då att förklaras.

Begreppen som vi jobbar med är:

Excentriskt arbete, Koncentrisk arbete, Statisk arbete, Dynamisk arbete, , Böj och sträckmuskler, Syre och koldioxid  och mjölksyra.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att resonera kring risker/skador som kan uppkomma, din presentation och resonemang kring din egna stationsbana.

Matriser

Idh
Biologi och idrott & hälsa

Biologi

-/F
E
C
A
Använda information & anpassa framställning
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du har ännu inte klarat kriterierna för betyget E.
Du kan använda olika information på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och/eller andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda olika information på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och/eller andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda olika information på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och/eller andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du har ännu inte klarat kriterierna för betyget E.
Du har grundläggande kunskaper om sambandet mellan muskler, leder och skelett och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om sambandet mellan muskler, leder och skelett och visar det genom att förklara och beskriva dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper om sambandet mellan muskler, leder och skelett och visar det genom att förklara och beskriva dessa samt ange något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du har ännu inte klarat kriterierna för betyget E.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdomoch visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion

Idrott och hälsa

-/F
E
C
A
Förutse och förebygga risker
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du har ännu inte klarat kriterierna för betyget E.
På ett i huvudsak fungerande sätt kan du förklara hur du kan förebygga skadan/skadorna, samt enkelt beskriva hur du ska behandla dessa om de skulle uppstå.
På ett relativt väl fungerande sätt kan du förklara hur du kan förebygga skadan/skadorna, samt ge en utvecklad beskrivning om hur du ska behandla dessa om de skulle uppstå.
På ett väl fungerande sätt kan du förklara hur du kan förebygga skadan/skadorna, samt ge en välutvecklad beskrivning om hur du ska behandla dessa om de skulle uppstå.
Resonemang
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du har ännu inte klarat kriterierna för betyget E.
Du kan ge en enkel och till viss del underbyggd beskrivning av ett träningsprograms förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan. Du kan ge enkla exempel på och föra till viss del underbyggda resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och kost.
Du kan ge en utvecklad och relativt väl underbyggd beskrivning av ett träningsprograms förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan. Du kan ge utvecklade exempel på och föra relativt underbyggda resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och kost.
Du kan ge en väl utvecklad och väl underbyggd beskrivning av ett träningsprograms förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan. Du kan ge välutvecklade exempel på och föra väl underbyggda resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och kost.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: