Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novelläsning

Skapad 2016-02-22 10:47 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Vi kommer att arbeta med novellen som genre. Vi går igenom typiska drag, uppbyggnad samt läser olika noveller.
Grundskola 8 – 9 Svenska

Välkomna in i novellernas förtrollande värld. Ordet novell kommer ursprungligen från italienskans ord för nyhet - novella. På 1300-talet använde författaren Giovanni Boccaccio ordet för första gången i sin nya betydelse - kort berättelse.

Innehåll

Arbetsgång

Vi kommer att läsa och diskutera noveller, gå igenom typiska drag för genren.

Syfte

Efter avslutat arbete kommer du att ha utvecklat följande:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Uppgifter

 • Sanne gatubarn

 • Djävlarna

 • Lektionsuppgift Sanne Gatubarn

 • En blomma i Afrikas öken

 • Om jag bara visste varför.......

Matriser

Sv
Svenska novellmatris (årskurs 7-9)

E
C
A
Förmåga att visa läsförståelse
Göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Förmåga att tolka och föra resonemang om budskap i olika verk
Kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
Kan tolka och föra utvecklade och relativt väl utvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
Kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Förmåga att resonera om verk och koppla till upphovsman, historiskt och kulturellt sammanhang
Föra enkla resonemang Dra till viss del underbyggda slutsatser
Föra utvecklade resonemang Dra relativt väl underbyggda slutsatser
Föra välutvecklade och nyanserade resonemang Dra väl underbyggda slutsatser

Tala

E
C
A
Förmåga att samtala och diskutera
Kan med enkla och till viss del underbyggda argument till viss del för samtal och diskussioner framåt
Kan med utvecklade och relativt väl underbyggda argument föra samtal och diskussioner framåt
Kan med välutvecklade och väl underbyggda argument föra samtalen och diskussioner framåt och fördjupa och bredda dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: