Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vinter

Skapad 2016-02-22 11:13 i Ättekullaskolan Helsingborg
Vi arbetar med årstiden vinter under ht 2015/vt 2016
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska

Vad händer ute i naturen på vintern? Hur klarar alla djuren sig på vintern? Vilka djur smyger omkring i snön? Vilka djur sover? När vill vi ha hög respektive låg friktion i pulkabacken? Varför faller allt ner mot marken?

Innehåll

Hur ska jag arbeta?

Vi kommer att:

 • läsa och skriva texter
 • se på film
 • bilduppgifter
 • tillverka en temabok
 • göra undersökningar i naturen
 • lära oss vilka som är vintermånader
 • lära oss om olika förändringar i naturen under vintern

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • några kännetecken för årstiden vinter
 • vintermånaderna
 • ge några exempel på förändringar i naturen under vinter
 • samtala om friktion och tyngdkraft i relation till vinterlek såsom pulkaåkning och skridskor


Detta visar jag genom att:

 • delta aktivt i allt arbete kring vintern

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: