Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kubism vecka 11-19

Skapad 2016-02-22 11:43 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Bild

Eleverna skapar individuellt och tillsammans teoretiska och visuella kunskaper inom kubismen. Vi komponerar bilder med varierande tekniker och med varierat material med syfte att skapa förståelse för kubismens typiska bild och formspråk.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Övergripande planering

Under arbetsområdet skapar vi förståelse för vad som inspirerade konstnärer till att skapa kubistiska bilder. Vi studerar olika visuella uttryck som förekom under kubismen. Konstnärer som representerar kubismen och deras verk blir bekanta för oss genom teoretiskt och praktiskt arbete. Utifrån de kunskaper vi gemensamt skapar, komponeras individuellt kubistiska bilder.

 

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Matriser

Bl
Bild 7-9 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>
>
>
SKAPA
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som oftast fungerar när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande och varierat sätt när du skapar dina bilder
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt när du skapar dina bilder.
Du prövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett sätt som oftast fungerar.
Du prövar och omprövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierat sätt.
Du prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande och varierat sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett utvecklat och varierat sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett väl utvecklat, varierat och idérikt sätt.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du undersöker olika ämnesområden med bilder och när du presenterar visar du på enkla samband mellan kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du undersöker olika ämnesområden med bilder och när du presenterar och förklarar samband mellan kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet på ett delvis underbyggt sätt.
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Du bidrar till att formulera handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du väljer och formulerar handlingsalternativ efter viss handledning leder arbetsprocessen **framåt**.
Du väljer och formulerar självständigt handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du ger enkla omdömen och visar på enkla samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger utvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger välutvecklade omdömen om ditt arbete och visar på komplexa samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
ANALYSERA
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett enkelt sätt med några ord och begrepp som hör ihop med ämnet.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt med relativt god användning av ord och begrepp som hör ihop med ämnet.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett väl utvecklat och väl underbyggt sätt med god användning av ord och begrepp som hör ihop med ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: