Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kom och köp!

Skapad 2016-02-22 12:06 i Sörviks förskola Ludvika
En pedagogisk planering utifrån barnens intresse för att leka affär.
Förskola
...

Innehåll

Var är vi?

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analys

Vi ser att barnen är intresserade av att leka affär och har därför tillsammans med barnen ställt i ordning en liten butik. 

 

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Vi ser att barnen behöver träna på turtagning  och genom leken kan vi lära barnen att turas om och att respektera varandra. Förutom turtagning tränar vi även språket och matematik.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Hur gör vi?

Metod

Pedagogerna deltar i leken och utmanar barnen att utveckla ett nyanserat talspråk, träna på turtagning och enkel matematik.

Barnen får ta med sig tomma förpackningar hemifrån som vi sedan använder i affären.

Vi använder fantasin och skapar egna varor av olika material som t ex trolldeg och måla träklossar.

Dokumentation

 Vi dokumentera genom att ta kort med lärplattan, lek-och lärandebrev samt genom information kring temat i UNIKUM.

 

Hur blev det?

Utvärdering och uppföljning

Vilka läroplansmål arbetades det med?

Vilka läroplansmål har styrt inriktningen på aktiviteten/temat?

Hur har arbetet varit?

Personalens och barnens upplevelser.

Hur utmanade vi barnen?

Hur inspirerade vi barnen?

Hur kan vi gå vidare?

Vad var intressant för barnen?

Vilka lärprocesser var barnen inne i och vad var det barnen försökte förstå?

Gå vidare till  första punkten "var är vi?".

 

 

Skapande till affären

Affären har utökat sitt sortiment med varor skapade av några barn samt en pedagog.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: