Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - fördjupning vt 16

Skapad 2016-02-22 13:42 i Östra Karups skola Båstad
Vi skriver olika faktatexter inom NO som fördjupning och efter eget intresse.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska

Inom detta arbetsområde ska du få chansen att fördjupa dig inom tidigare arbetsområden som vi arbetat med i NO. Du ska göra flera arbeten enskilt, i par eller grupp, och lära dig mer inom något arbetsområde som fångat ditt intresse.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

- Skriva faktatexter i NO.

- Göra en muntlig presentation.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Innehåll

- Du kommer utifrån intresse välja ett arbetsområde att fördjupa dig inom.

- Exempel på arbetsområden kan vara kroppen, naturen, rymden, väder, vatten, hälsa, teknik och miljö.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Arbetssätt

För att lära oss detta ska du:

- Välja och läsa olika NO-texter.

- Göra tankekartor och skriva faktatexter.

- Rita förklarande bilder.

- Träna på och sedan göra en muntlig presentation.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Redovisning/Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma:

 • Din förmåga att muntligt redovisa ditt arbete i NO.
 • Din förmåga att skriva faktatexter i NO.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser

NO Sv
Matris för arbetsområdet

Förmågan att berätta:
Du berättar om ditt arbetsområde inför klassen.
 • Sv   3
Du kan - på ett enkelt sätt - berätta om ditt arbetsområde.
Du kan - på ett tydligt sätt - berätta om ditt arbetsområde.
Förmågan att dokumentera:
Du kan dokumentera genom att skriva NO-texter.
 • NO   3
Du kan - på ett enkelt sätt - dokumentera genom att skriva NO-texter.
Du kan - på ett tydligt sätt -dokumentera genom att skriva No-texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: