Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov 2 i matematik år 9 vt 2016

Skapad 2016-02-22 14:06 i Apalbyskolan Västerås Stad
Resultatredovisning av prov 2 i matematik år 9
Grundskola F – 9 Matematik

Under v 2- v 8 i årskurs 9, har vi arbetat med procentberäkningar med förändringsfaktorer och promille, tabeller och diagram samt en del algebra.

Provet består av två delprov. Den ena delprovet består av uppgifter som utförs utan miniräknare. Det andra delprovet består av uppgifter med problemlösning och där miniräknare är tillåten. På detta delprov krävs att du redovisar dina lösningar så tydligt du kan.

Syftet med provet är i huvudsak att stödja bedömning. Eftersom alla mål inte prövas i detta prov utgör ditt resultat på provet endast en del av underlaget för den samlade bedömningen när läraren bedömer vilket terminsbetyg du uppnått.

Matriser

Ma
Prov 1 i matematik år 9 ht 2015

Provbetyg för provet som helhet

F
E
D
C
B
A
Betyg

Ma
Procent

Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
180 Hitta delen (uppgift 1a, 1 b)
215 Förändring i procent (uppgift 2, 3)
182 Hitta det hela (uppgift 4)
214 Mer än 100 % (uppgift 5)
215 Procentenheter (uppgift 6)
211 Promille i decimalform (uppgift 7, 8)
212 Andel i promille (uppgift 9, 10)
180 Beräkna andel i procent (uppgift 11)
Procent - jämförelse (uppgift 12)

Bråk

Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
174 Bråkform - blandad form (uppgift 13)
130 Bråkform - decimalform- procentform (uppgift 14,15)
176 Storleksordnar bråk (uppgift 16)
175 Förkorta bråk (uppgift 17)
175 Förlänga bråk (uppgift 18)
173 Beräkna del av hel (uppgift 19)
150 Addition av bråk med samma nämnare (uppgift 20)
167 Division med bråktal (uppgift 21)
151 Subtraktion med bråk som har olika nämnare (uppgift 22)

Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
205 Sannolikhet (uppgift 23)
203 Analysera data givna i ett diagram (uppgift 24)
93/208 Lösa ekvationer (uppgift 25)

Delprov 2 Problemlösning

Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
67 Enhetsomvandling längdenheter
204 Beräkna medelvärde, typvärde och median
128 Hitta och beskriva mönster

Problemlösning

  • Ma  E 9   Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  • Ma  C 9   Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  • Ma  A 9   Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
Problemlösning

Kommunikation (Hur du redovisar dina lösningar)

  • Ma  E 9   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  • Ma  C 9   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  • Ma  A 9   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Behöver utveckla mer
Har godkända kunskaper om
Redovisningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: