Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens väg genom kroppen och matens kemi

Skapad 2016-02-22 14:25 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Temat handlar om hur matsmältningen fungerar, vad födan innehåller och vilken betydelse maten har för hälsa och ork.
Grundsärskola 7 – 9 Teknik Naturorienterande ämnen

I det här temat kommer eleverna att lära sig om matens väg från munnen och ner genom kroppen, vilka näringsämnen som finns i födan och varför vi behöver dem.

 

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Eleverna kommer att lära dig att beskriva några av matsmältningens organ och ge några exempel på deras funktion och samband.

De kommer också att genomföra undersökningar på olika näringsämnen och göra en dokumentation av arbetet och resultatet. 

Eleverna kommer även att visa att du kan använda ämnesspecifika ord och begrepp i resonemang kring föda och hälsa.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att delta i laborationerna.

Samtala och jämföra resultaten.

Se filmer och delta i diskussionerna om budskap och innehåll.

Arbeta enskilt eller i grupp.

 

Vad som kommer att bedömas:

I vilken grad eleven beskriver matens väg genom kroppen,

klarar att genomföra undersökningar på olika näringsämnen av livsmedel, 

och använder ämnesspecifika ord och begrepp i resonemang kring mat och hälsa.

Hur du får visa vad du kan:

Eleverna visar sina kunskaper när de genomför de olika experimenten tillsammans med en kamrat, gör sin dokumentation, resonerar om resultaten och hur de använder ord och begrepp som hör till ämnet.

Matriser

NO Tk
Matens väg genom kroppen och matens kemi

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ny nivå
Hur du får visa vad du kan.
Matsmältningen
Medverkar i att beskriva några av matsmältningens organ och ge något ex. på dess funktion och samband.
Kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av matsmältningens organ och ge några ex. på deras funktion och samband.
Kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av matsmältningens organ och ge några ex. på deras funktion och samband.
Genom samtal och reflektioner, besvara frågor muntligt och skriftligt.
Laborationer
Medverkar i att genomföra enkla undersökningar och bidrar till dokumentation av resultaten.
Kan på ett delvis fungerande sätt genomföra undersökningar och göra en enkel dokumentation av arbete och resultat.
Kan på ett väl fungerande sätt genomföra undersökningar och göra en välutvecklad dokumentation av arbete och resultat.
Genomföra undersökningar på olika näringsämnen.
Aspekt
Medverkar i samtal och resonemang om resultaten och använder några ämnesspecifika ord och begrepp.
Kan föra enkla resonemang om resultaten och delta i samtal med delvis underbyggda fakta och använda många ämnesspecifika ord och begrepp.
Kan föra välutvecklade resonemang om resultaten och delta i samtal med väl underbyggda fakta och använda många ämnesspecifika ord och begrepp på ett ändamålsenligt sätt.
Delta i samtal och resonemang om resultaten i undersökningen och använda ämnesspecifika ord, symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: