Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- rörliga djur vt 2016

Skapad 2016-02-22 15:15 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Teknik

Hur får ni ert djur att röra sig?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Du ska utveckla din förmåga att

 • använda teknikens begrepp, konstruktion, process, skiss, designa, två och tredimensionella.
 • att följa och läsa en instruktion
 •  arbeta tillsammans i grupp
Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Bedömning - vad och hur


Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att läsa en instruktion
 • din förmåga att beskriva/dokumentera arbetsgången
 • din förmåga att rita en enkel skiss
 • din förmåga att arbeta tillsammans i gruppHur: Vi kommer att titta på de gemensamma arbete du utför i din grupp.                              Läsa din dokumentation i din lärlogg i unikum.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få delta i en gruppuppgift där ni ska konstruera ett rörligt djur.

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Begrepp

 •  konstruktion
 • process
 • skiss
 • designa
 • två och tredimensionella

Uppgifter

 • Rörliga djur

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: