Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 4

Skapad 2016-02-22 15:16 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
-
Grundskola 4 Bild

Bilder har en stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Vi lever i ett samhälle där vi ständigt möter bilder med olika syften t ex för att informera oss om något, underhålla oss eller ge oss känslomässiga upplevelser. Hur du kan använda dig av bilder för att uttrycka åsikter och för att utveckla min kreativitet är delar av det vi kommer att ta upp.

Innehåll

SYFTE & FÖRMÅGOR

Du kommer att få träna dina förmågor att:

 • KOMMUNICERA t ex genom att uttrycka budskap med hjälp av bilder
 • ANALYSERA t ex genom att prata om och fundera över olika historiska och samtida bilder, vad de föreställer och vad du tror att konstnären menar
 • BEGREPP t ex färgernas namn, verktygens namn eller ord och begrepp kring bildanalyser

Du kommer också att få träna din på att skapa bilder på olika sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

ARBETSSÄTT

För att träna dina olika förmågor kommer vi att:

 • skapa olika bilder t ex berättande och informativa
 • jämföra olika bilder
 • prova på olika tekniker, verktyg och material
 • prata om bild och färg, samt olika bilders budskap

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma: 

 • hur du utför praktiska uppgifter och hur du deltar i diskussioner om bilder  
 • hur du följer instruktioner och framställer bilder som förmedlar ett visst budskap.
 • hur du använder de olika teknikerna och verktygen för bildframställning.

Matriser

Bl
BILD år 4

Framställa bilder
Behöver stöd i sitt genomförande och under arbetets gång.
Har egna idéer om utformning men behöver ibland hjälp med genomförandet.
Har egna idéer om arbetet och genomför och slutför sin idé.
Välja och hantera metoder och tekniker
Behöver stöd med att utföra uppgifter och med att välja och hantera metoder och tekniker.
Behöver ibland stöd, väljer och hanterar de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning (t.ex vattenfärg, vanliga kritor,akvarellpennor).
Väljer och hanterar metoder och tekniker och arbetar på egen hand.
Visa tilltro till sin förmåga
Behöver stöd i hela processen, genomförande och slutförande.
Behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt. Tar ansvar för hela processen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: