Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-02-22 15:37 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Historia Religionskunskap

Livet, upptäckterna och religionen.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i historia syftar till att eleverna ska bli mer medvetna om och nyfikna på historiska händelser. De ska få en insikt i historiska levnadsvillkor för att kunna jämföra skillnader och likheter med hur vi lever idag. Genom historiaundervisningen kan de därefter lättare förstå samhället idag. De ska även få inblick i hur historiska händelser har förändrat samhället genom olika tidsepoker.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll:

Vi kommer att arbeta med följande områden:

- Vikingarnas resor och upptäckter
- Hur man levde och bodde.
- Hur man trodde världen såg ut.
- Vilken religion man utövade.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Konkretisering av mål:

Efter avslutat arbete ska du:
- Kunna berätta om att vikingarna reste både för handelsresor och plundringsresor.
- Kunna berätta i stora drag om hur livet såg ut för män, kvinnor och barn i en vikingaby.
- Kunna redogöra för vikingarnas världsbild i stora drag, samt skillnaden mot vår världsbild idag.
- Kunna finna efterfrågad information i en faktatext.
- Kunna fördjupa dig i Asatron

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta på följande sätt:
- Föreläsningar och genomgångar
- Läsning högt och tyst av historiska faktatexter
- Filmvisningar
- Arbetsuppgifter för att visa att man förstått faktatexter
- Filmatisera vikingatiden

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dig på:

- Din förmåga att berätta muntligt eller skriftligt om målen vi arbetat mot genom prov och arbetshäfte
- Ditt fördjupningsarbete 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: