Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1, Knappekulla läsår 2015-2016

Skapad 2016-02-22 16:15 i Knappekullaskolan Lerum
Svenska åk 1
Grundskola 1 Svenska

Svenska
(Lgr11)

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts

Innehåll

Syfte

(Ur Lgr11)

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter

Centralt innehåll

(Urval från Lgr11)
Detta jobbar vi med i åk 1:

Läsa och skriva

 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter.
 • Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former av textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, enkla skiljetecken samt stavning av vanligt förekommande ord. 

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika situationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande.

 Du kommer att:

 • träna på alla bokstäver, hur de låter och formas.
 • skriva enkla texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • lästräna genom att läsa olika slags texter, både enskilt och i grupp.
 • skrivträna för hand och med digitalt hjälpmedel.
 • berätta inför en grupp och lyssna på varandra.
 • ha textsamtal kring gemensamma texter.

Kunskapskrav

Du ska kunna:

 • alla bokstäver och veta hur de låter.
 • läsa en enkel elevnära text och förstå det du läser.
 • skriva en enkel text så att andra kan läsa det du skriver.
 • berätta i grupp och lyssna på andra.
 • återberätta en saga eller händelse så att andra förstår.
 • ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Bedömning

 • Du får läsa olika slags texter högt för en vuxen.
 • Du får läsa upp dina berättelser.
 • Någon vuxen läser dina texter och ger respons.
 • Du får frågor på texter du läst eller något du lyssnat på.

.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: