Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal i fyran!

Skapad 2016-02-22 16:54 i Apalbyskolan Västerås Stad
Dags för utvecklingssamtal. Du som elev förbereder, håller i och utvärderar ditt utvecklingssamtal. Du reflekterar också över hur du tycker att det har gått.
Grundskola 4

Eleven håller i sitt utvecklingssamtal!

Innehåll

Utvecklingssamtal

Inför utvecklingssamtalet pratar vi i klassen om vad eleverna är duktiga på och vad de behöver träna mer på. Eleverna skriver ner sina utvärderingar kring svenska, matte, engelska och hur de lär sig bäst. 
Eleverna planerar och håller i samtalet själva och berättar vad de kommit fram till för sina föräldrar. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Gr lgr11
  Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • Gr lgr11
  Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
 • Gr lgr11
  Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och

Elevens utvärdering

I kommentarrutan nedan skriver du in din utvärdering och reflektion av ditt utvecklingssamtal. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: