Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El fin de semana

Skapad 2016-02-22 19:47 i Olandsskolan Östhammar
Beskriva sitt favoritrum: rita och skriva (möbler och hur det ser i rummet, använda prepositioner och bestämd artikel)
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

El fin de semana - Helgen

 

  1. Rita ditt favoritrum (verkligt eller påhittat).
  2. Markera det som finns i rummet och skriv vad allt heter med bestämd artikel t.ex. la silla (stolen).
  3. Skriv minst fem meningar som beskriver hur rummet du ritat ser ut. Använd uttryck som t.ex. till vänster om, till höger om, i mitten av, under, bakom, framför, bredvid och ovanpå.
  4. Hjälpmedel: använd Libro de textos, Libro de ejercicios och egna förslag.
  5. Skriv vilka hjälpmedel du använt.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

M2
Söderskolans bedömningsmatris moderna språk, åk 6-9

Har ännu ej nått målen
--->
--->
--->
Lyssna
(att förstå innehåll och budskap i talat språk)
Förstår vissa delar av innehållet och/eller enstaka tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i olika slags texter.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika slags texter.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i olika slags texter.
Läsa
(att förstå innehåll och budskap i texter på språket)
Förstår vissa delar av texter och/eller enstaka tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Samtala
(att kommunicera muntligt på språket)
Svarar med enstaka ord på direkta frågor.
Svarar och ställer enkla frågor som för samtalet vidare.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.
Berätta muntligt
(att göra muntliga framställningar på språket)
Brister i uttal/ordförråd påverkar förståelsen.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att informationen går fram.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Skriva
(att berätta och beskriva något på språket)
Brister i ordförråd/grammatik påverkar förståelsen.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att informationen går fram.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Språkliga strategier
(synonymer och omskrivningar när man stöter på problem)
Använder inga språkliga strategier. Använder sig av svenska ord när språket inte räcker till.
Använder någon strategi som förbättrar och löser problem i kommunikationen.
Använder några olika strategier som förbättrar och löser problem i kommunikationen.
Använder flera olika strategier som förbättrar och löser problem i kommunikationen.
Realia
(att visa kunskap om de länderna där målspråket talas)
Ej visad kunskap.
Känner till enstaka fakta och kan göra en enkel jämförelse med egna erfarenheter.
Kan redogöra för några företeelser i olika områden och sammanhang och kan göra enkla jämförelser.
Har översiktliga kunskaper och kan göra enkla jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: