Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trulle - språklig medvetenhet!

Skapad 2016-02-22 19:58 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
En planering om den strukturerade språklekar med Trulle, rim, meningar, ord och ljud inom Bornholmsprojektet.
Grundskola F – 3 Svenska

I Trulle är språkstegen som temat och lekarna. Tillsammans med Trulle stimuleras eleverna till den språkliga medvetenheten för att läs- och skrivinlärningen ska lyckas. 

Innehåll

Mål för elev

Tillsammans med Trulle ska elever kunna:

- genom rimövningarna att rimma;

- veta vad en mening är;

- dela upp en mening i ord;

- urskilja olika ljud (fonem) i ord. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Innehåll

- fylla i rimord, rimma till bilder, lyssna om ordpar rimmar, skriva rimordlistan med datorn/Ipad;

- bilda meningar, använda nekande meningar, skriva meningar med datorn/Ipad;

- dela upp en mening i ord, skriva ordlistan med datorn/Ipad;

- urskilja olika ljud (fonem) i ord, ljuda bokstavera, skriva med datorn/Ipad som har den talade tangentbord.

- arbeta samt få hjälp från Bohnholmsmodell;

- arbeta med ASL - Att skriva sig till läsning. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Genomförande

Elever får vara med på genomgångar och introduktionen i halvklass. Vi kommer att arbeta både enskilt och i par/mindre grupp.

Eleven kommer att få:

- en Trulles arbetsbok som eleven ska göra Trulles uppgifter;

- elever kommer också att få träna och arbeta med material som i Bohnholmsmodell. 

- elever kommer att arbeta med ASL - Att skriva sig till läsning.

Diagnos

Elever kommer att få redovisa sitt arbete muntligt tillsammans med en kompis eller för en mindre grupp, genom att göra en diagnos med läraren. 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: