Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatext

Skapad 2016-02-22 21:21 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Skriva faktatext.
Grundskola 4 – 6 Svenska

I detta arbetsområde ska vi träna på att skriva faktatexter.  Vi ska arbeta med att förstå vad en faktatext är och hur man skriver faktatexter på egen hand. 

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetets innehåll

Vi ska följa en planering för hur man skriver en faktatext om ett svenskt djur enligt dessa punkter:

 1. Välj djur
 2. Sök information i böcker eller internet.
 3. Gör en tankekarta med nyckelord utifrån given mall.
 4. Skriv ett första utkast till en faktatext utifrån nyckelorden i tankekartan.
 5. Tillsammans med lärare går vi igenom din text för att se hur den kan utvecklas.
 6. Den färdiga texten renskrivs och redovisas tillsammans med en bild av djuret/ämnet.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Arbetssätt och redovisningsform

 

Du kommer att få:

 • delta i klassdiskussioner kring vad en faktatext är och hur den är uppbyggd.
 • söka information i böcker och på internet. 
 • plocka ut nyckelord ur en text.
 • använda nyckelorden för att skapa en faktatext med egna ord.
 • bearbeta din text för att utveckla och förbättra texten.
 • redovisa ditt arbete skriftligt tillsammans med en bild. 

Visa din kunskap - Bedömning

 

Du kommer att bedömas kontinuerligt i:

 • hur du tar ansvar för att ditt arbete går framåt.
 • hur du följer arbetsgången. Söka information, skapa tankekarta, skriva utkast, bearbeta text och skriva rent.
 • hur du deltar i klassdiskussioner kring faktatexter.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: