Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Hålla föredrag" (Muntlig framställning)

Skapad 2016-02-22 21:25 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
 • SvA  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Bedömning

När jag bedömer ditt föredrag kommer jag att titta på:

 • Föredragets struktur: Har ditt föredrag en intresseväckande/tydlig inledning? Är ditt föredrag uppbyggt på ett tydligt sätt? Finns det en röd tråd? Har du en genomtänkt avslutning?
 • Föredragets innehåll: Är innehållet i din framställning relevant? Har du fått med både fakta och åsikter?
 • Anpassning till syfte, mottagare och sammanhang: Förklarar du svåra ord som publiken kanske inte kan? Hur använder du din röst? Hur använder du ditt kroppsspråk? Är du väl förberedd? Varierar du språket eller innehåller ditt föredrag en massa upprepningar? Har du ögonkontakt med publiken? Vad gör du för att fånga publikens intresse?

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • SvA  E 9
  Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • SvA  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • SvA  C 9
  Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • SvA  C 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • SvA  A 9
  Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • SvA  A 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Uppgifter

 • Uppgift

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: