Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2016-02-23 08:23 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Vi ska arbeta med Sveriges geografi och titta närmare på våra landskap, största städer, tätorter, vatten och berg. Vi ska lära oss om Sveriges olika naturtyper och vilka naturtillgångar vi har i Sverige.
Grundskola 4 Geografi Bild Svenska

Du får följa med på en fartfylld skattjakt genom Sverige - ett äventyr som innehåller lika delar hjältemod, skurkstreck och mystik. I serien Geografens testamente följer vi Holger Nilsson och ingenjör Mortensens jakt på ledtrådar genom stora skogar, djupa sjöar och över vida slätter samtidigt som du får lära dig om Sveriges geografi och historia. Du får lära dig namn på landskap, städer, berg och vattendrag. Du upplever kultur, klimat, traditioner, kartor och mycket mer!

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper:

 • Du ska veta att Sverige är indelat i 25 olika landskap.
 • Du ska känna till viktiga ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om geografi såsom väderstreck, tätort och glesbygd.
 • Du ska känna till Sveriges olika naturtyper till exempel slätt, fjäll, kust och skogsbygd.
 • Du ska jämföra och se skillnader/likheter om hur det ser ut i olika delar av Sverige.
 • Du ska kunna söka fakta om ett landskap ur olika källor och sammanställa det till en egen faktatext.
 • Du ska förstå hur en kartbok är uppbyggd.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Undervisning och arbetsformer:

 • Du ska få läsa och skriva om ditt landskap.
 • Du ska ta reda på fakta ur olika typer av texter.
 • Du ska få se filmer till exempel Geografens testamente och landskapsfilmer.
 • Du ska göra bilder som passar till din presentation.
 • Du ska få göra en broschyr om ditt landskap. 
 • Du ska få arbeta med kartor.
 • Du ska få delta i muntliga genomgångar och diskussioner.

Bedömning:

När vi är klara med temaarbetat kring Sverige bedöms du utifrån dina faktatexter och ditt arbete under temat med Sverige.

Du ska bli expert på ditt landskap och med hjälp av presentations i din broschyr redovisa ditt arbete för din klass.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: