Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Vilken är min bokstav?"

Skapad 2016-02-23 08:29 i Solsidans förskola Ludvika
Tema bokstäver i förskolan med fokus på språk och samspel.
Förskola

Många av barnen visar intresse och nyfikenhet för bokstäver, främst för "sin" bokstav men även för övriga alfabetet. De ställer ofta frågan: "vilken är min bokstav?". Vi undersöker bland annat bokstävernas form och lyssnar på hur de låter.

Innehåll

Var är vi?

Genom att observera och dokumentera framkom många av barnens intresse för bokstäver. Bland annat pratar barnen ofta om "sina" bokstäver när de står vid alfabetet på väggen (där tillhörande bild på något med begynnelsebokstaven finns) och tittar på alla barnens namn vid hyllorna och letar efter någon som börjar på samma bokstav som sig själv. Under frukosten eller mellanmålet är det just nu populärt att få "sin" bokstav skriven med pålägg.

 

 

 

Vart ska vi?

Med temat  vill vi uppmuntra och utmana barnens intresse och nyfikenhet kring det magiska med bokstäver. Vi uppmuntrar kommunikation och samspel och vill öka "vi-känslan" i gruppen. Vi lär och inspireras med och av varandra.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Hur gör vi?

Barnen introduceras i temat genom att få leta reda på "sin" bokstav i rummet. Vi samtalar kring och undersöker hur de olika bokstäverna ser ut och hur de låter. Med olika material skapar vi bokstäver där vi börjar med den första bokstaven i barnens namn då det är dessa som barnen visar störst intresse och tycke för. Material som kan komma att användas kan vara bland annat lera, glasspinnar och våra kroppar när vi gör våra bokstäver. Barnens frågor, funderingar och idéer får styra temat. 

Vi delar in barngruppen i tre grupper, där en grupp med en ansvarig pedagog samt fem barn i åldrarna 3-5 år är med i detta tema. 

 

Hur blev det?

 • Barnen letar och försöker hitta "sina" bokstäver i kompisarnas namn, dem jämför namnen och letar efter bokstäver som är lika.
 • De undersöker bokstävernas utseende och former, några har upptäckt att vissa bokstäver nästan ser likadana ut (till exempel "o och "ö").
 • Bokstäver har blivit ett gemensamt ämne att samtal kring, det har smittat av sig till de andra barnen på avdelningen och de resonerar och diskuterar kring bokstäver. Till exempel: kan "min" bokstav också vara "din"? Hur många av barnen på avdelningen börjar exempelvis på bokstaven "L"?
 • Intresset och nyfikenheten kring bokstäver har ökat och så har även lusten att skriva, bland annat sin första bokstav och sitt namn.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: