Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2016-02-23 09:06 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
utveckla kunskap om några grundläggande mänskliga rättigheter i synnerhet barns rättigheter förstå hur ett demokratiskt samhälle fungerar samtal om moral, etik, normer och regler i vardagen samtal om aktuella händelser och dess påverkan på samhället
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

 

 • att förstå hur olika samhällsfunktioner samverkar,
 • att förstå vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas,
 • att uttrycka din åsikt i olika samhällsfrågor,
 • att söka information om samhället från olika källor, och värdera deras trovärdighet,
 • att förstå dina och andras rättigheter/skyldigheter,
 • att utveckla din källkritiska förmåga

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll - arbetsområde:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Arbetssätt - undervisningen:

teoretiskt genom litteratur läraledd, gemensam undervisning samt individuell undervisning diskussioner kring etiska frågor och värdegrundsövningar utgå från elevernas egna frågor och förkunskaper film och internet

Bedömning och kunskapskrav:

*

*

Kopplingar till läroplan

 • Sh  A 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
 • Sh  A 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Matriser

Sh

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: