Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hall PP Ekorren blå/röd team 9 Huddinge/Pysslingen.

Skapad 2016-02-23 09:16 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Utifrån skolinspektionens spontana besök i olika verksamheter, har man upptäckt att hall situationer ofta inte fungerar.

(Vad är bakgrunden till denna PP och varför upprättas denna? tex utifrån barnets överenskommelse, vardagsarbete, tema/projekt.)

Innehåll

Strävansmål:

  • Målen kan med fördel hämtas hela eller delar av från Lpfö. Målen kan oxå skrivas av oss själva.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågorna som ska utmanas: Lyssna, minnas, riktning, stötta. Kunna klä på sig själv. Förstå instruktioner.

Via objekt: Kläderna och klä på sig. Sätta ord på det barnen gör.

 

 

Genomförande/HUR:

Hela barngruppen på 7-8 barn om det finns ytterligare möjlighet dela upp gruppen 4-5st åt gången. Pedagoger följer med. 1-2 stöttar och benämner barnens görande vid påklädning.1 pedagog klär på sig och går ut. 

Kompisarna har olika förmågor och behov i påklädningssituationen. Några kompisar behöver mera stöd i att påbörja, genomföra samt avsluta påklädningen.

Alla pedagoger är medvetna om kompisarnas förkunskaper i påklädning och vet hur dem ska förhålla sig till det.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: