Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema/projekt Tillsamman/Böcker

Skapad 2016-02-23 09:32 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Bakgrunden till att vi vill arbeta med böcker som tema/projekt är att vi sett att barngruppen använder sig av och visar ett intresse för böcker dagligen på olika sätt. Vi vill fördjupa och ta tillvara på barnens nyfikenhet omkring böcker.

Innehåll

VAD ska utvecklas/utmanas?

 Vi vill ge barnen utmaningar i sitt användande av böcker. Barnen utmanas i att tillsammans tänka på böckers innehåll och reflektera över olika situationer som händer i boken och om de känner igen sig. Samspel, kommunikation och lek är de förmågor som vi vill utmana och utveckla hos barnen.

Vi vill utmana barnens förmåga att berätta, återberätta,få en förståelse för berättelsens dramaturgi. De olika objekten/ämnen som vi kan använda oss av böcker, skapande, rollspel,teater. 

Mål utifrån läroplanen

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Boktemat är ett gemensamt projekt för hela gruppen dvs 8 barn och 3 pedagoger. Vi kommer arbeta både i smågrupper och helgrupp. Vi upplever att barngruppen är nyfiken och intresserad av varandra och av böcker. Barnens förmågor är deras sociala samspel som genomsyrar verksamheten. Barnen befinner sig på olika nivåer i sitt samspel och behöver individuellt utmanas i detta.

Förberedelser:

Tillsammans med barnen kommer vi välja ut böcker som passar barngruppen och deras förmågor som ska utmanas. Vi kommer även tillsammans med barnen ta fram två och tredimensionellt material till böcker t ex flanomaterial, figurer som gör att barnen kan leka sagan. Vi behöver fundera på frågeställningar och påståenden som kan vara till stöd när vi utmanar barnen i temat/projektet.

Aktiviteter:

Vi tar kontakt med biblioteket för uppstart av temat/projektet. Vi förbereder barngruppen inför besöket genom att låta barnen berätta om sina erfarenheter om bibliotek. Barnen kommer att få möjlighet att välja varsin bok att låna när vi besöker biblioteket. Vi har även bjudit intill ett föräldramöte som ska vara på biblioteket där vi pedagoger tillsammans med bibliotekarierna samtalar om vikten av bokläsning för barnens utvecklingen. 

Veckans bok, där ett barn i taget får ta med sig en egenvald bok hemifrån. Vi läser den tillsammans och barnet får berätta om sitt val samt att barngruppen har möjlighet till att prata om boken tillsammans.

Vi kommer tillsammans med barnen prova att leka och ta olika roller utifrån de böcker som vi använder. 

Skapa rekvisita utifrån böckerna som barnen kan använda i sin lek eller när de dramatiserar sagan. 

Efterarbete:

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: