Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och samspel

Skapad 2016-02-23 10:31 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Utmana och utveckla barnens kommunikativa förmåga utifrån barnens överenskommelser.

 

 

Innehåll

Kommunikativa funktioner samt teknik och konstruktion

Förmågor: Koncentration, uppmärksamhet, lyssna, reflektera, uttrycka sig i tal och skrift, ordförståelse. 

Via objekt: Symboler, bilder, teckenspråk/stödtecken, material/föremål.

 

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Genomförande

Vem/vilka:

Alla barn samt pedagoger är delaktiga i olika vardagliga aktiviteter.

 

Barn och pedagoger hos oss på blå ekorren deltar aktivt i språkstunder/språklek.
genom att vi pedagoger finns nära i alla aktiviteter  som barnen tar sig för stimulerar det tal och språk utvecklingen samt symbol lära.
 

Förberedelser:

Vi pedagoger ser till att det alltid finns material så som böcker,bokstäver,siffror i en lagom höjd så barnen ser och kan använda sig aktivt av dessa dagligen.
Har en fungerande slinga och tillgängligt språkmaterial för de olika aktiviteterna som barnen tar sig för.

Aktiviteter:
Ute samt innelek där vi t.ex. leker i sandlådan ,rollekar, spel,
geometriska former samt böcker.
Vi pedagoger är med barnen i alla aktiviteter och tillför ord/tecken på
det som sker. 

Efterarbete:

 Vi dokumenterar och barnen får genom bilder samtala och reflektera över aktiviteten
direkt alternativt vid senare tillfällen. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: