Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation och samtal vt 16 åk7

Skapad 2016-02-23 10:35 i Tiundaskolan Uppsala
Muntlig presentation och intervju
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Muntlig framställning: Du ska kunna presentera dig själv muntligt och kunna ställa frågor till en kamrat.

Innehåll

1. Presentation och intervju

Du ska kunna berätta om dig själv.
- Namn
- Ålder
- Skola och klass
- Familj
- Husdjur
- Fritidsintresse

Du ska kunna intervjua en kamrat.
- Namn
- Ålder
- Skola och klass
- Familj
- Husdjur
- Fritidsintresse

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

4. Arbetssätt

Du kommer hålla olika presentationer och dialoger om dig själv och en kamrat. Du kommer även att lära dig många nya och relevanta ord för att din presentation ska bli utförlig. 

6. Kunskapskrav

 Nedan följer kunskapskraven för betyget E.

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

5. Bedömning

 Ni kommer att få gå ut ur klassrummet två och två och spela in er presentation och ert samtal med hjälp av lärplatta. Sedan lämnar ni in lärplattan och läraren bedömer innehållet. Efteråt lyssnar vi tillsammans och läraren ge återkoppling på ni elever har presterat. 

Matriser

M2
Matris i muntlig framställning och interaktion

Produktion och interaktion: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Anpassa språket
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: