Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2016-02-23 10:48 i Svensgårdsskolan Helsingborg
En planering för att lära sig klockan, både analogt och digitalt.
Grundskola 4 Matematik

Tiden styr det mesta vi gör. Det är viktigt att veta vad klockan är och att kunna beräkna tid. Tänk om du missar bussen till bion...

Innehåll

Förankring i läroplanens första och andra kapitel

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Konkretisering av mål

Nar du har arbetat med detta område ska du kunna:
- läsa av klockan, både analogt och digitalt
- uppskatta, jämföra och mäta tider

 

Arbetsformer

I undervisningen kommer vi:

- ha gemensamma genomgångar där vi tränar på klockan tillsammans
- göra parövningar för att öva på klockan och tidsskillnader
- arbeta enskilt i ett speciellt klockhäfte för att befästa kunskaperna

Matriser

Ma
Tid och räknesätt

Klockan:

 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analog
Du kan avläsa och skriva hel- och halvtimmar. Kvart i och kvart över.
Du kan avläsa och skriva tjugo i och tjugo över. Du kan avläsa och skriva tio i och tio över.
Du kan avläsa hela den analoga klockan.
Digital
Du kan avläsa och skriva hel- och halvtimmar. Kvart i och kvar över. Du skiljer oftast på för- och eftermiddagstid.
Du kan avläsa och skriva tjugo i och tjugo över. Du kan avläsa och skriva tio i och tio över. Du skiljer med säkerhet på förmidags och eftermiddagstid.
Du kan avläsa hela den digitala klockan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: