Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

P.P gröna ekorren. Språk och kommunikation

Skapad 2016-02-23 11:02 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Utifrån barnens överenskommelser ser vi ett behov att utveckla och utmana barnens kommunikativa förmågor.


Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Tal och skriftspråk

Barnen utvecklar sina individuella förmågor att lyssna, förstå samt koppla ljud till objekt.
Vi tar tillvara på barnens intressen inom skriftspråket, utvecklar deras förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Självständigt genomförande

Vem/vilka:
Alla barn och pedagoger på gröna ekorren är delaktiga i språkgrupperna.
Gruppen är balanserad, visar samhörighet och respekt för varandra.
Barnen visar intresse för att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Förberedelser:
Barnen delas in i mindre grupper efter behov och intressen, för att på så sätt utmana dem inom dess proximala utvecklingszoner.
Slingan och allt språkmaterial skall finnas på plats tex spel, pussel, skapandematerial m.m.

Aktiviteter:
Spel, pussel, geometriska former, skriftspråk, vara närvarande pedagoger och stötta de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 

 

Efterarbete:
Ge barnen möjlighet att efter varje styrd aktivitet reflektera och därmed få inflytande över och kunna påverka sitt fortsatta lärande inom ämnet. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: