Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i världen

Skapad 2016-02-23 13:06 i Viksängsskolan Västerås Stad
Ett arbete kring FN:s barnkonvention och barns situation i världen.
Grundskola 6 Svenska

Under några veckor kommer vi att arbeta med Barn i Världen. Det blir en fortsättning av det ni arbetat med på so:n men med inriktning på språk och litteratur.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Det här kommer du få undervisning om

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Så här kommer vi att arbeta

 • Gemensamma genomgångar.
 • Reflektion, samtal och diskussion (enskilt, i par och i klassen)
 • Gemensam läsning av olika texter samt arbetsuppgifter till.
 • Läsning av skönlitteratur samt läsläxa. (info kommer att läggas ut i bloggen)

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Redovisning av läsläxa.
 • Muntlig redovisning av skönlitterär bok. Uppgiften kommer att läggas i bloggen.

Lektionsplanering

 • Repetition av FN:s barnkonvention. Vad minns vi från So:n? Vi arbetar enligt modellen EPA = enskilt, par och alla.
 • Vi läser högt ur "Hurra!! Alla barns rätt" som är en lättläst variant av FN:s barnkonvention.
 • Vi tittar på de olika artiklarna i barnkonventionen.
 • Läsa artiklar om barnkonventionen och rätten att få vara den man är.
 • Arbete i läroboken Zoom. Vi läser texter samt arbetar med uppgifter till.
 • Läsning av skönlitteratur och läsläxa
 • Muntlig redovisning av boken kopplat till FN:s barnkonvention.

Matriser

Sv
Barn i världen

E
C
A
Lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonemang och tolkning
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: