Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden vt 2016 vecka 9-21

Skapad 2016-02-23 13:44 i Härryda skola Härryda
Grundskola 3 Historia

Syfte Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang och förhållanden, historiska begrepp och metoder samt likheter och skillnader i människors levnadsvillkor. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Innehåll

Centralt innehåll

Du som elev kommer att få lära dig:

- om att vingatiden var under tidsepoken järnåldern
- om när vikingatiden började respektive slutade
- om nordisk mytologi
- om vikingar och hur de levde
- om skillnader mellan människors levnadsvillkor under vikingatiden

Kopplingar till läroplan

 • Hi  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Hi  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Arbetssätt

Du som elev kommer att få lära dig genom att:

- besöka Ekehagens forntidsby
- få höra berättelser om vikingatiden samt den nordiska mytologin
- få läsa om vikingar och nordisk mytologi
- skriva om vikingar
- se filmer samt power-point-presentationer om vikingatiden
- få höra och läsa om tidslinjer/epoker istid-stenålder-bronsålder-järnålder
- höra och läsa om när järnåldern började respektive slutade samt när vikingatiden började respektive slutade

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- ange när järnåldern började och slutade
- visa att du har förstått att vikingatiden var under tidsperioden järnåldern
- ange när vikingatiden började och slutade
- berätta lite om den nordiska mytologin
- berätta om vilka vikingarna var samt hur de levde
- berätta om skillnader mellan människors levnadsvillkor under vikingatiden

Kopplingar till läroplan

 • Hi   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • Hi   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • Hi   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser

Hi
Vikingatiden pedagogisk planering åk 3 vt 2016 v. 9-21

Vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Järnåldern och vikingatiden
Du vet att det fanns en tidsperiod som kallas järnåldern. Du vet också varför den kalla järnålder.
Du vet att vikingatiden var under tidsperioden järnåldern. Du vet varför perioderna kallas så.
Du vet när järnåldern började och slutade. Du vet när vikingatiden började och slutade.
Nordisk mytologi
Du vet att vikingarna trodde på andra gudar än gud. Du kan namnge några av dessa gudar.
Du kan berätta om några av gudarna samt vad de gjorde.
Du kan berätta om hur vikingarna trodde att världsbilden var. Om asken Yggdrasil, om gudarnas boning och människornas boning. Du kan berätta om flera av gudarna samt berättelser från asatron.
Vikingar
Du kan berätta lite fakta om vikingar. Varifrån de kom, och vad de är kända för.
Du kan berätta om vikingar, hur de levde, vilka resor de gjorde och varför de reste iväg runt i världen.
Du kan berätta om människors olika levnadsvillkor under vikingatiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: