Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldens Hemlighet

Skapad 2016-02-23 14:07 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk

Vi läser boken Eldens Hemlighet av Henning Mankell. Vi reflekterar över innehållet och bokens upplägg genom både muntliga och skriftliga uppgifter. 

Innehåll

Syfte - Dessa förmågor övar vi i detta område


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll från läroplanen som ingår i arbetsområdet

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.

Arbetssätt och innehåll

Vi läser tillsammans, både högläsning och gruppläsning,  Eldens hemlighet av Henning Mankell.

Under läsningens gång får du olika typer av uppgifter för att öva läsförståelse och att formulera din förståelse av texten. Du får återge delar av bokens handling och reflektera kring bokens innehåll och form, både muntligt och skriftligt.  

Vi kommer även att prata om och diskutera Henning Mankells författarskap genom olika kopplingar. 

När vi tillsammans har läst ut boken ska du:

 • sammanfatta en diskussionsfråga muntligt (agera samtalsledare)
 • skriva en text om kopplingar mellan författare (Henning Mankell) och verk (Eldens Hemlighet).

 

Bedömning

I redovisningen av läsningen av Eldens hemlighet tittar jag på följande:

 • din förståelse av texten; alltså din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och utveckla och underbygga dina resonemang både muntligt och skriftligt.

 • din förmåga att formulera förståelse för texten i skrift

 • din förmåga att göra kopplingar till författaren, hans samtid och hans verk

I uppgifterna till läsningen kommer jag att titta på följande:

 • hur du använder  till skrivreglerna, meningsbyggnad och språkriktighet

 • hur du presenterar innehåll och budskap och hur du för fram dina egna åsikter om boken

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: