Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation tabell 1, 2, 3, 4 och 5

Skapad 2016-02-23 14:25 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Multiplikation tabell 1-5
Grundskola 2 Matematik

Du ska få lära dig ett nytt räknesätt, multiplikation.

Innehåll

Efter detta område ska du kunna:

Beräkna Multiplikaton i tabellerna 1-5.

Upptäcka sambandet mellan addition och multiplikation.

Skriva räknehändelser med multiplikation.

Lösa räknesagor och visa hur du räknat ut dem.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning

Så här kommer vi att arbeta med detta:

Du kommer att:

 • Delta i gemensamma genomgångar och matematiska samtal
 • Räkna i mattebok och på arbetsblad
 • Spela spel
 • Räkna på I-pad
 • Arbeta praktiskt
 • Arbeta i grupp
 • Arbeta enskilt

Förmågor som du kommer att få träna i detta arbetsområde:

Din förmåga att göra beräkningar när du räknar multiplikation och division 

Din förmåga att lösa problem när du skriver räknehändelser som passar till uttryck till exempel (7⋅3)

Din förmåga att lösa matematiska problem (läsuppgifter)

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser

Ma

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Hur väl du beräknar multiplikation. (tabellerna 1-5 samt 10)
Du klarar med hjälp av konkret material att göra dina beräkningar.
Du klarar på egen hand att göra dina beräkningar.
Du kan lätt göra dina beräkningar och kan förklara hur du tänker.
Din förmåga att lösa läsuppgifter och visa hur du tänker.
Du kan med hjälp välja rätt räknesätt vid räknesagor.
Du klarar själv att välja rätt räknesätt vid räknesagor.
Du klarar själv att välja rätt räknesätt vid räknesagor och kan se om din uträkning är rimlig.
Din förmåga att koppla rätt uttryck tex 3X7 till en räknehändelse.
Du kan med hjälp välja rätt uttryck till en räknesaga.
Du klarar själv att välja rätt uttryck till en räknesaga.
Du klarar själv att välja rätt uttryck till en räknesaga och kan förklara ditt resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: