Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vår vardag

Skapad 2016-02-23 14:27 i Härryda skola Härryda
Konstruktion, byggnation, beskrivning
Grundskola 1 – 3 Teknik

Har du någon gång tänkt på att nästan allt som du använder är det någon som har uppfunnit eller kommit på? En del uppfinningar har hämtat inspiration från naturen och en del uppfinningar har uppkommit ur ett behov. Men hur fungerar de? Varför fungerar de? Hur är de uppbyggda? Kan de göras bättre? Dessa är stora frågor som vi ska försöka få svar på under den här korta kursen.

Innehåll

Mål(syfte)

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Dessa mål ska vi arbeta mot

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Kursens uppbyggnad

Vi kommer att under 12 veckor jobba med ett arbetsmaterial som heter Teknikspanarna. Vi ska försöka hinna med minst fem stycken olika uppgifter under kursens gång.

Uppgifterna kommer att se lite olika ut. En del av uppgifterna kommer att handla om att ni ska få se på en film och sedan diskutera tillsammans i klassen. I andra uppgifter kommer ni att få rita eller designa en konstruktion. Det finns också uppgifter där ni ska få bygga något. Gemensamt för alla uppgifter är att alla ska dokumenteras, alltså beskrrivas med ord, ritas av eller på annat sätt sparas.

Hur vi ska arbeta på lektionerna

Vi lär oss genom att:

 • Lyssna vid genomgångar och filmvisning
 • Diskutera i grupp
 • Pröva stabilitet och form genom att bygga med olika material
 • Utvärdera vårt arbete - kanske kan vi göra på ett annat sätt för att konstruktionen ska bli bättre?
 • Skriva ner, rita av eller på annat sätt dokumentera vårt arbete

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

Pröva dig fram till en bra konstruktion. Att lösa ett givet problem genom samarbete och tanke. Utifrån dina konstruktioner göra jämförelser, dra slutsater, resonera och dokumentera i ditt arbete.

Matriser

Tk
Teknik i vår vardag

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vardagsteknik
Du kan beskriva och ge exempel på några enkla tekniska lösningar i vardagen
Du kan beskriva och förklara några enkla tekniska lösningar i vardagen
Du kan beskriva och förklara och har god kunskap om några enkla tekniska lösningar i vardagen
Egna konstruktioner
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktiosarbeten genom att pröva möjliga idéer och göra en enkel modell.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktiosarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer och göra en enkel modell.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktiosarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer och göra en enkel modell.
Teknikutveckling
Du kan föra enkla resonemang om (prata om) hur några tekniska föremål har förändrats och utvecklats under åren.
Du kan föra relativt väl underbyggda resonemang om (prata om) hur några tekniska föremål har förändrats och utvecklats under åren.
Du kan föra väl underbyggda resonemang om (prata om) hur några tekniska föremål har förändrats och utvecklats under åren.
Dokumentation
Du kan med stöd göra enkla dokumentationer av ditt arbete i form av t.ex. skisser eller texter.
Du kan dokumentionera ditt arbete i form av skisser eller texter där du visar hur du har arbetat.
Din dokumention av ditt arbete visar processens olika steg från start till slut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: