Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 3

Skapad 2016-02-23 14:50 i Sandlyckeskolan Båstad
Ett temaarbete om vikingatiden för årskurs 3. Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute på haven och plundrade andra länders rikedomar? Vem tog hand om familjen och gården? Vad trodde man på?
Grundskola 3 Historia Svenska Religionskunskap Samhällskunskap

Vi ska arbeta med ett litet tema kring Vikingarna. Ämnena svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, religion och bild kommer också att ingå.

Innehåll

FÖRANKRING I KURSPLANENS SYFTE

 

HISTORIA

* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
*  granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

SAMHÄLLSKUNSKAP

*att förstå den förändring samhället har gjort samt hur människornas levnadsvillkor var på denna tid

RELIGION

*att känna till asatron samt några av dess gudar.

*att känna till när Sverige började bli ett kristet land

SVENSKA

* formulera sig och kommunicera i skrift,
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
* söka information från olika källor och värdera dessa.

ARBETSSÄTT

  • * Föreläsningar av pedagoger. 
    * Tankekartor.
    * Diskussioner.
    * Filmer.
    * Skrivuppgifter
  • * Bilduppgifter

BEDÖMNING

Eleven bedöms efter deltagande i diskussioner och redovisningar (skriftligt och muntligt).

Matriser

Hi Re Sv Sh
Vikingatiden åk 3

1
2
3
Ny nivå
Samhällskunskap
Hur vikingarna levde och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden än vad det gör idag. Du kan med viss hjälp redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden än vad det gör idag. Du kan med egna ord redogöra (muntligt och skriftligt) för hur vikingarna bodde och levde.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden än vad det gör idag. Du kan med egna ord redogöra utförligt (muntligt och skriftligt) för hur vikingarna bodde och levde.
Religion
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du känner till asatron och kan ge exempel på någon gud.
Du känner till asatron, några gudar och deras betydelser. Du vet att kristendomen kom till Sverige.
Du känner till asatron, gudarna och gudarnas betydelse. Du vet hur och när kristendomen kom till Sverige.
Religion
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Sverige.
Du kan redogöra för delar av hur det fick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala personer.
Du kan utförligt redogöra för delar av hur det fick till när kristendomen började införas i Norden och du kan, skriftligt och muntligt, redogöra för några centrala personer.
Historia
Handel Plundringar Resor
Du kan med viss hjälp redogöra för vikingarna handelsresor och plundringar.
Du kan redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Du kan utförligt och med egna ord redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Historia
Du kan ge exempel på spår från vikingatiden.
Du kan ge flera exempel på spår från vikingatiden.
Du kan ge exempel från flera olika typer av spår från vikingatiden, tex i naturen, i vår almanacka, namn eller högtider/traditioner.
Svenska
Runskrift.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är och skriva något med runskrift.
Svenska
tal o skrift
Du kan, på ett enkelt sätt, formulera dig och skriva ner dina tankar. Dina meningar är språkligt enkla med i huvudsak bra stavning.
Du kan redogöra för dina tankar, och skriva ner dessa. Du använder fin handstil och skriver korrekta meningar med få stavfel.
Du använder ett varierat språk och har ett rikt innehåll, Du skriver fina meningar utan stavfel. Du har en tydlig mottagare,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: