Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lerum förr och nu Knappekullaskolan år 3

Skapad 2016-02-23 15:27 i Knappekullaskolan Lerum
Vi studerar hur det såg ut i Lerum i förr i tiden. Barnen får också jämföra med dagens samhälle och se skillnader/likheter.
Grundskola 3 Historia Svenska SO (år 1-3) Teknik Religionskunskap
...

Innehåll

Syfte (LGR 11)

• Eleverna ska få insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. (Historia)

• Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. (Teknik)

• Eleverna kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. (Normer och värden)

• Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. (Svenska)

Centralt innehåll

• Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola.

• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

• Hemortens historia: Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

• Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden

• Yrken och verksamheter i närområdet

• Centrala samhällsfunktioner

• Metoder för att söka information från olika källor

Undervisningen

  • Du lyssnar på och läser berättelser om hur det var förr.
  • Du deltar i diskussioner om hur förutsättningar för olika människor har förändrats.
  • Du jobbar enskilt eller i grupp och sätter dig in i hur levnadsförhållandena var förr.
  • Du  kommer att jämföra yrken och verksamheter förr och nu.
  • Du kommer att få göra studiebesök som har historisk anknytning till din hemort.
  • Du kommer att få lyssna på personer som har historiska kunskaper om Lerum.
  • Ditt arbete kommer att redovisas i din egna bok. Det kommer också att bli ett drop in för föräldrar.

Bedömning

  • Jag kommer att titta på: 

- Din förmåga att samarbeta samt delta i diskussioner.

- Din förmåga att göra jämförelser mellan livet förr och nu.

- Ditt arbete som du har redovisat i din bok.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: