Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2016 "Moi-même", franska år 6, v. 8-10

Skapad 2016-02-23 17:58 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under tre veckor arbetar du med att beskriva dig själv skriftligt i enkel form. Du berättar därefter om dig själv muntligt på franska och tar del av andras presentationer.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

SYFTE

Under tre veckor arbetar du med att beskriva dig själv skriftligt i enkel form.

Du använder ord och fraser du redan lärt dig samt söker nya sätt att uttrycka dig på franska genom ordböcker och Internet.

Du skriver korta och enkla texter och använder bilder/ foton för att illustrera. 

Du väljer om du vill presentera ditt arbete digitalt eller på ett stort papper.

 

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

VIKTIGA BEGREPP

moi-même

j'aime

je n'aime pas

ma famille

mes interêts

Ovanstående begrepp blir också de olika avsnitten i ditt arbete. Du kan lägga till flera avsnitt om du önskar.

Verbet être=vara, bli: je suis, il est, elle est

verbet avoir= ha, få: j'ai, il a, elle a

 

KONKRETISERING AV MÅLEN

Kunna skriva och berätta om dig själv på enkel franska så att andra förstår dig.

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
 • M2  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

ARBETSSÄTT

Vi arbetar med de ord och fraser vi redan kan och tar hjälp av ordböcker, andra texter, Internet och varandra för att lära oss mer.

Vi har genomgångar med nya formuleringar.

Vi skriver utkast, får respons, bearbetar, renskriver och publicerar slutligen i form av ett collage eller en digital presentation.

Vi berättar om oss själva och lyssnar på varandras presentationer.

BEDÖMNING

Jag bedömer:

*ditt sätt att arbeta under lektionerna. Exempelvis om du visar att du är fokuserad på din uppgift och driver den framåt för att till sist slutföra den.

*i vilken mån du använder strategier, dvs modeller, för att formulera dig. Det kan exempelvis vara hur du använder olika hjälpmedel eller ord/frasområden vi arbetat med tidigare.

*ditt collage språkligt, innehållsmässigt och layoutmässigt.

*din muntliga presentation, hur förberedd du är, ditt uttal och din kontakt med dem som lyssnar.

 

SLUTREDOVISNING

Skriftligt collage och muntlig presentation.

TID

Vecka 8, 9, 10 2016

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: