Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT 2016

Skapad 2016-02-23 20:06 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 2 – 3 Matematik

I matematiken arbetar vi utifrån läromedlet Prima Matematik.

Vi arbetar även mycket med att prata matematik. I klassrummet arbetar vi utifrån 3 steg:

 1. Fråga en kompis.
 2. Fråga en kompis till.
 3. Räck upp handen.

Detta gör vi för att öva matematiska begrepp, få höra många olika sätt att förklara samtidigt som de som förklarar för andra får en djupare förståelse av det de förklarar.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar enskilt och i grupp med:

 • naturliga tal, hur de kan delas, antal och ordning
 • likhetstecknet
 • ritar mönster och fullföljer mönster
 • dubbelt och hälften
 • fler och färre
 • bråk 1/2 1/3 och 1/4
 • geometriska objekt
 • tid och tidsdifferens
 • miniräknare
 • massa - vikt

Vi diskuterar och visar hur vi tänker. Vi pratar om begreppen addition, subtraktion, multiplikation, division, avrundning, färre, fler, flest, större än, mindre än, udda tal, jämna tal, dubbelt och hälften.

Vi arbetar med hundratal, tiotal och ental.

Vi lär oss att ställa upp tal.

Vi lär oss klockan.

Vi arbetar med symmetri.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Visa vad du lärt dig

Du ska visa att du kan:

 • skriva och läsa av tal 0-1000
 • hundratal, tiotal och ental
 • avrunda till närmaste tiotal
 • använda likhetstecknet
 • att du kan fortsätta ett mönster
 • göra symmetriska bilder
 • begreppen addition, subtraktion, multiplikation, division, avrundning, färre, fler, flest, större än, mindre än, udda tal, jämna tal, dubbelt och hälften
 • addition och subtraktion 0-1000 utan tiotalsövergång
 • addition och subtraktion 0-100 med tiotalsövergång
 • ställa upp tal
 • multiplikation och division tabellerna 2,5 och 10
 • lösa och göra en räknesaga
 • rita 1/2, 1/3 och 1/4
 • vanliga lägesord
 • klockan
 • använda miniräknare
 • jämföra, uppskatta och mäta massa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: