Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantens fokus på Matematik med mindmap

Skapad 2016-02-23 22:21 i Pysslingen Förskolor Gläntan Pysslingen
Detta är en pedagogisk planering för hur vi planerar att arbeta med matematik
Förskola

För att enkelt kunna utvärdera vår mindmap har vi delat upp den efter funktionell kvalitets indelningar av läroplanen. På mindmapen finns de aktiviteter vi tänkt genomföra för att nå målen samt de förmågor vi strävar efter att barnen ska ha chans att utveckla genom aktiviteterna. 

Innehåll

Mål

Att arbeta med matematik utifrån funktionell kvalitetets indelningar språk och kommunikation, normer och värden, naturvetenskap och teknik, lek, skapande, barns inflytande, kultur och matematik

Målkriterier

Målen är uppnådda när;

Pedagogen fångar matematiksituationer för både grupp och individ i vardagsaktiviteterna och medvetet tillför nytt stoff genom samtal som utifrån barnets behov:

 • utvecklar dess förmåga att föra och följa matematiska resonemang undersöka reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 •  utvecklar förståelsen för rum, form, läge o riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning tid och förändring
 •  utvecklar dess förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Aktiviteter

Aktiviteter utifrån målen under Språk och kommunikation för att nå förmågorna tillägna, lyssna, reflektera, uttrycka och upptäcka;

 • Använda oss av ord och bokstäver i lekar som t.ex. Vilken ska bort? så barnen får föra resonemang​
 • Sätta ord på det vi gör t.ex. nu adderar vi, det här är matematik

Aktiviteter utifrån målen under Normer och Värden för att nå förmågorna ta hänsyn, reflektera och upptäcka;

 • Matematiska dilemman, sagor med matematiska begrepp: Om vi har 2 äpplen och det är 4 som vill ha…  
 • Titta på likheter och skillnader i år, månader, dagar

Aktiviteter utifrån målen under Normer och Värden för att nå förmågorna urskilja, utforska, dokumentera och konstruera;

 • Kika på skillnader-likheter, omkrets-längd m.m. i naturen  
 • Använda oss av verktyg som våg, mått och annat i våra aktiviteter inne och ute 
 • Göra egna timglas

Aktiviteter utifrån målen under Lek för att nå förmågorna förmedla och fantisera;

 • Använda tid, siffror och lägesord som en faktor i lekar vi leker tillsammans  
 • Fortsätta leka Wild kids, labyrint och fångarna på fortet och lyfta in matematisk inslag

Aktiviteter utifrån målen under Skapande för att nå förmågorna konstruera, förmedla och tillämpa;

 • Tillföra material så barnen kan jämföra och skapa med olika matematiska begrepp som t.ex. få- många, liten- stor, mjuka-hårda  
 • Skapa siffror av olika material t.ex. tyg, lera, färg  
 • Skapa timglas

Aktiviteter utifrån målen under Barns inflytande för att nå förmågorna uttrycka och påverka;

 • Barnen delar med sig av sina tankar om matematik och tid  
 • Barnen får chans att uttrycka hur lång tid just de behöver för t.ex. en uppgift

Aktiviteter utifrån målen under Kultur för att nå förmågorna uttrycka och förståelse;

 • Räkna på olika språk  
 • Det här är jag just nu, hur många år/månader, mäta upp t.ex. längd 

Aktiviteter utifrån målen under Matematik för att nå förmågorna urskilja, uttrycka, undersöka och använda;

 • Arbeta med olika matematiska begrepp som mängder, antal och ordning  
 • Mäta våra namn  
 • Göra olika diagram över t.ex. hur många som valde vilken frukt  
 • Hitta takten i musik, jämföra takten i olika sorters musik  
 • Använda korridoren för att mäta upp och perspektiv på t.ex. en vals längd mot en kos.   
 • Mäta tid

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: