Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantens fokus på Språk med mindmap

Skapad 2016-02-23 22:24 i Pysslingen Förskolor Gläntan Pysslingen
Detta är en pedagogisk planering för hur vi planerar att arbeta med språk och bokstäver
Förskola

För att enkelt kunna utvärdera vår mindmap har vi delat upp den efter funktionell kvalitets indelningar av läroplanen. På mindmapen finns de aktiviteter vi tänkt genomföra för att nå målen samt de förmågor vi strävar efter att barnen ska ha chans att utveckla genom aktiviteterna. 

Innehåll

Mål

Att arbeta med språk och bokstäver utifrån funktionell kvalitetets indelningar språk och kommunikation, normer och värden, naturvetenskap och teknik, lek, skapande, barns inflytande, kultur och matematik

Målkriterier

Målen är uppnådda när;

Pedagogen fångar språk- och bokstavssituationer för både grupp och individ i vardagsaktiviteterna och medvetet tillför nytt stoff genom samtal som utifrån barnets behov

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Aktiviteter

Aktiviteter utifrån målen under Språk och kommunikation för att nå förmågorna tillägna, lyssna, reflektera, uttrycka och upptäcka;

 • Leka med ord och dess böjelser   
 • Kika på likheter och skillnader mellan ord och namn t.ex. Axel-axel, Iris-iris   
 • Använda appar med projektorn för att fånga barnen intressen för IT-bokstäver och språk   
 • Använda oss av ord och språk i lekar ute

Aktiviteter utifrån målen under Normer och Värden för att nå förmågorna ta hänsyn, reflektera och upptäcka;

 • Kika på olika språks alfabet   
 • Hur låter namn på olika språk   
 • Hur låter bokstäver på olika språk   
 • Lyssna på olika låttexter

Aktiviteter utifrån målen under Naturkunskap och teknik för att nå förmågorna urskilja, utforska, dokumentera och konstruera;

 • Vilka bokstäver kan vi hitta i naturen?  
 • Bygga bokstäver med olika material och tekniker t.ex. trä, ärtor och tandpetare 
 • Kika på tekniken runt oss t.ex. när vi stryker våra namnpärlplattor  
 • Skapa en låt med hjälp av lärplattorna

Aktiviteter utifrån målen under Lek för att nå förmågorna förmedla och fantisera;

 • Leka med ord på olika vis  
 • Bilda våra namn med hjälp av våra kroppar

Aktiviteter utifrån målen under Skapande för att nå förmågorna konstruera, förmedla och tillämpa;

 • Skapa bokstäver med lera  
 • Skapa bokstäver av tyg  
 • Skapa en egen låt med dans och musik utifrån barnens intressen  
 • Mindfulness

Aktiviteter utifrån målen under Barns inflytande för att nå förmågorna uttrycka och påverka;

 • Barnen får skriva sina egna listor om t.ex. vad de tycker att de mår bra av, vilken mat de önskar  
 • Vi tar tillvara på barnens intressen, erfarenheter och åsikter genom dialoger

Aktiviteter utifrån målen under Kultur för att nå förmågorna uttrycka och förståelse;

 • Kika på olika ordspråk  
 • Läsa olika böcker och ha boksamtal kring dem  
 • Lyssna, prata om och sjunga sånger 

Aktiviteter utifrån målen under Matematik för att nå förmågorna urskilja, uttrycka, undersöka och använda;

 • Arbeta med mängder, antal och ordning genom att:  
 • • Mäta namn  
 • • Göra diagram utifrån namnens   begynnelsebokstav samt antal bokstäver  
 • • Stavelser/takt i namn

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: