Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Skulltorps skola - Idrott och hälsa (2015/2016) Åk 4-5

Skapad 2016-02-24 08:28 i Skulltorps skola Partille
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Detta läsår kommer vi att prova på områden som: rörelse till musik, bollsporter, friidrott, lekar samt orientering.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i idrott och hälsa är att ni elever ges förutsättningar att utveckla er förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Arbetssätt

Du kommer att få prova på:

 • olika bollsporter och lekar,
 • övningar som tränar upp din grovmotorik,
 • redskapsgymnastik samt olika grundrörelser i gymnastik
 • aktiviteter till musik
 • att planera och hålla i en lektion.

Du kommer också få lära dig regler till olika sporter och lekar.

Bedömning och kunskapskrav

Följande kommer att bedömas:

 • elevens delaktighet på lektionerna,
 • hur eleven samarbetar med sina kamrater och kan följa muntliga instruktioner,
 • hur eleven använder allsidighet och grundmotoriska rörelser i olika sammanhang,
 • hur eleven följer och respekterar regler i lekar och spel,
 • om eleven förstår vikten av uppvärmning
 • eleven förstår sammanhanget mellan kost, motionsvanor och god hälsa.

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: