Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsredovisning

Skapad 2016-02-24 13:52 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska

Hela tiden ser hör vi nyheter, på TV, i bilradion och i tidningar. Men vad står det egentligen, och vad handlar det om? Du får välja en in- eller utrikesnyhet som intresserar dig, läsa texten och försöka skriva om nyheten med egna ord. Sedan ska du presentera den i klassen och svara på frågor från dina kamrater.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Så här kommer vi att arbeta

Du får välja en in- eller utrikesnyhet som intresserar dig, läsa texten och försöka skriva om nyheten med egna ord. Gör en presentation på papper med egen text och bild och rubrik från tidningen/Internet. Sedan ska du presentera den i klassen och svara på frågor från dina kamrater.

Elevens ansvar och inflytande

Du får välja vilken nyhet du ska redovisa och göra en sammanställning där du bestämmer hur text, rubrik och bild ska sammanfogas.
Du har ansvar för att göra ditt arbete hemma, men om du stöter på problem ska du be om hjälp i skolan. Du ansvarar för att du är väl förberedd inför presentationen.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Vi kommer att bedöma:
hur du har omvandlat nyhetstexten till dina egna ord och hur du skriver
hur du har satt samman ditt arbete, rubrik, egen text och bild
hur du gör din muntliga presentation 
om du kan besvara frågor från dina kamrater

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: