👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2016-02-24 14:19 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Vi arbetar med temat Nordisk mytologi.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska

Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. Du kommer även att få veta mer om världsträdet Yggdrasil som du ser på bild här bredvid.

Innehåll

Centralt innehåll som arbetsområdet berör

Beskrivning av arbetområdet

I skolan kommer du att:

 • titta på ett antal av de animerade filmerna i  UR:s serie "Odens rike" och sedan diskutera innehållet.
 • titta på bilder och prata om vad du vet om asatron.
 • göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologin.
 • läsa faktatexter om händelser och gudar i den nordiska mytologin.
 • jobba i grupp omkring en asagud eller händelse och dokumentera dina kunskaper i form av ett kollage.
 • göra ett konstruktionsarbete i grupp där ni på något sätt illustrerar den händelse ni valt.
 • tillsammans med några klasskamrater dramatisera en händelse ur den fornnordiska mytologin.

Bedömning av arbetsområdet

Vi arbetar mot kunskapskraven i årskurs 3 gällande svenska och de samhällsorienterande ämnena. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

-återge delar av innehållet ur någon/några av de berättelser om Asatron som du lyssnat till.

-ta ut viktig information ur texter som du har läst. 

-skriva en enkel text med egna ord som du redovisar i ett grupparbete

skriva de källor som du använt när du hittade fakta

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3