Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans utveckling, istiden och forntiden vt-2016

Skapad 2016-02-24 14:24 i Säteriskolan Härryda
Elever i årskurs 3 ska i ämnet historia studera människans utveckling, den senaste istiden och om forntidslivet i Norden. Du ska även göra nedslag i olika delar av världen för att se hur det var där under sten-, brons- och järnålder
Grundskola 3 Historia

I ämnet historia ska du lära dig mer om människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. Vidare ska du lära dig tidsbegreppen istid, stenålder, bronsålder och järnålder och vad som kännetecknade dessa olika tidsepoker. Dessutom ska du reflektera över hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet historia ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

- använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
- använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

När du är klar med arbetsområdet ska du:

 

  • Ha kännedom om människans behov och att dessa kan förändras,
  • Känna till människans utveckling,
  • Känna till klimatförändringar genom historien och förstå dess konsekvenser, exempelvis istider,
  • Känna till stenålder, bronsålder och järnålder fram till vikingatid i Sverige,
  • Ha kännedom om hur människor levde under dessa tidsperioder samt övergången från nomad till bofast,
  • Kunna beskriva hur spår av forntiden ser ut i naturen

Undervisning

Vi kommer att läsa faktatexter och se på film. Vi ritar och skriver kring aktuellt arbetsområde. Vi arbetar såväl individuellt som tillsammans med andra. 

Du förväntas vara engagerad under genomgångar där du deltar aktivt i diskussionerna, samt att du tar ansvar för att du gör dina skoluppgifter under eget arbete.

 

 

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

Din förmåga att använda ämnesspecifika begrepp, t.ex. evolution, stenålder, bronsålder och järnålder.

Din förmåga att ansvara och utföra dina uppgifter.

Att du aktivt deltar i diskussioner i klassrummet.

Hur du kan återberätta i bild, text och i muntlig form om klimatförändringar, stenålder, bronsålder och järnålder fram till vikingatiden i Sverige samt ge exempel på hur man levde i andra delar av världen under denna tid.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: