Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sagor och Sägner

Skapad 2016-02-24 15:31 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Svenska
Välkommen in i sagornas värld! Här kan det mesta hända. Du kommer att få kunskap om sagor från olika tider och delar av världen, bekanta dig med sagor och sägner. Du kommer att lära dig om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll samt skriva egna berättelser som liknar en sagas uppbyggnad samt innehåll.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få lära dig mer om Sagor och sägner. Du ska utveckla din förmåga att få kunskap om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll. Varför berättar man sagor? Hur är en saga uppbyggd och vilka specifika drag har en saga? Du kommer få kunskap om sagornas olika väsen. Du kommer få skriva egna berättelser som liknar en saga.  Du kommer få göra en snögubbe i bilden som du ska skriva olika berättelser/sagor om och på så sätt öva på att få en tydlig handling i dina texter.  

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

 • enskilt och i grupp
 • se pedagogiska filmer
 • lyssna, diskutera och reflektera kring de pedagogiska filmerna
 • lyssna på sagor
 • läsa sagor
 • skiva sagor
 • måla

 

Bedömning - vad och hur

Vad - följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att ha kunskap om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll
 • din förmåga att kunna olika väsen som är vanligt förekommande i sagor samt kunna personbeskriva dessa
 • din förmåga att kunna andra vanligt förekommande drag i sagor som till exempel hur den organiseras utifrån "Det var en gång..", "Så levde de lyckliga i alla...", siffrorna 3,5,7 osv.
 • din förmåga att i skrift kunna skriva en liknande saga som har en tydlig handling.

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

 • Jag lyssnar på dig vid genomgångar, diskussioner och grupparbeten.
 • Jag läser dina texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: